Nazad

Zelena zona

Founders with certificates

O projektu

Projekat ZELENA ZONA jeste ideja koja deci nižeg školskog uzrasta približava koncept održivog razvoja – „zadovoljavanje potreba sadašnjih generacija tako da se ne ugroze potrebe budućih generacija“ ili jednostavnije razjašnjenje izreke da smo ovu planetu nasledili od svojih predaka, a pozajmili od svojih potomaka. Projekat se realizovao u saradnji sa Osnovnom školom „Đorđe Natošević“ u Novom Sadu, u periodu od avgusta do kraja oktobra 2020.godine, a sufinansirala ga je Gradska uprava Grada Novog Sada za zaštitu životne sredine, prema Ugovoru o sufinansiranju od 20. jula 2020. godine br. VI-501-2/2020-9r-91.

Green flora

Projekat ZELENA ZONA je popularizovao zaštitu životne sredine, kroz aktivnosti interaktivnih eko – radionica prikladnih za decu, gde se odvijao kreativni proces izrade različitih predmeta od recikliranog materijala, koje za decu često predstavlja neupotrebljivi otpad (plastičnih flaša, čepova, kartonskih rolni od toalet papira i ubrusa, kartonskih kutija, novina i dr.), kao i radionice u kojima su deca sama dala svoj doprinos održivom razvoju kroz sadnju drveća u dvorištu svoje škole. Ovo poslednje je ujedno i bio jedan od rezultata koji imaju višegodišnju održivost, jer su mladi baštovani dobili priliku da godinama posmatraju svoje sadnice drveća kako rastu pred njihovim očima i podsećaju ih na stečena nova znanja kroz projekat. Na opisani način, svest o značaju očuvanja životne sredine se, ne samo kreirala, već i podstakla kroz opipljive rezultate projekta koji su decu dodatno motivisali da shvate koliko je važno, osim pasivnog posmatrača koji poštuje pravila zaštite životne sredine (npr. ne bacanje smeća van kanti za đubre i dr.), da postanu aktivni učesnici u zaštiti, ali i unapređenju životne sredine kroz igru i zanimljive aktivnosti.

Green flora

Ostali projekti