Nazad

Medijacija

Founders with certificates

O projektu

U saradnji sa partnerom Idejne mreže, njeni osnivači su u novembru 2019. godine, uspešno savladali osnovnu obuku za posrednika – medijatora, koja traje 5 radnih dana, a organizuje je Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike iz Novog Sada. Po završetku obuke, osnivači su dobili Uverenje o završenoj osnovnoj obuci za posrednika, te, nakon licenciranja pri Ministarstvu pravde Republike Srbije, mogu obavljati poslove posredovanja i medijacije u svim sporovima koji su podobni za takav način rešavanja u skladu sa Zakonom o posredovanju Republike Srbije.

Project presentation

Šta je medijacija ili posredovanje? To je alternativni način rešavanja nastalih sporova na tzv. miran način u svim oblastima društvenog života (ekonomija, pravo, privreda i dr.), uz uvažavanje principa ravnopravnosti, dobrovoljnosti i međusobnog poštovanja svih strana u sporu. Medijacija štedi vremene i novac onima koji se odluče za vansudsko rešavanje spora i ujedno predstavlja jedno od najvećih dostignuća modernog čoveka i modernog društva.

Founders with certificates

Ostali projekti