Aktivnosti

Zaštita životne sredine

Udruženje Idejna mreža aktivnostima koje doprinose zaštiti životne sredine poklanjaju veoma veliku pažnju i ne samo to. Mi smo više nego svesni činjenice da bez zdrave životne sredine, svi ostali ciljevi za koje se zalažemo postaju bespredmetni i nevažni. U skladu sa tim, zaštiti životne sredine prilazimo u skladu sa svim prihvaćenim principima, posebno u skladu sa svojevrsnom novom ekološkom etikom, koja se temelji na aktivnom odnosu čoveka koji svoju okolinu gradi i obnavlja, tako da budućim generacijama ostane mogućnost uživanja zdrave životne sredine.

Mountain landscape
Woods

Iako se smatra da je najveća odgovornost za sadašnje, veoma zabrinjavajuće stanje životne sredine, na državi koja uređuje pravni i društveno – ekonomski sisem, zatim na velikim kompanijama, koje su po pravilu najveći zagađivači i dr., mi se zalažemo za ekološku osvešćenost svakog pojedinca koja bi, kao krajnji rezultat imala poboljšanje sadašnje ekološke situacije. Naravno, naš rad je usmeren i ka podsticanju velikih kompanija na društveno odgovorno poslovanje, koje u sebi sadrži i obavezu odgovornog odnosa tih kompanija prema zaštiti životne sredine i primeni koncepta održivog razvoja njihovoj u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

ZERO WASTE koncept:

„Zero waste” (koncept bez otpada) je strategija oponašanja prirode koja ne poznaje smeće – sve se reciklira u kružnom toku materije i energije. „Zero waste“ u prevodu sa engleskog jezika znači „Nula otpada” – ovaj termin se u poslednjih dvadesetak (a i više) godina najčešće koristi da označi skup principa, a često i način ili stil života, koji ima za cilj prevenciju stvaranja otpada koji bi inače „završio“ na deponiji, u okeanima i drugim vodama ili bio spaljen. Gotovo da je nemoguće živeti u današnje vreme i ne proizvoditi otpad, ali ukoliko se pridržavamo sledećih „Zero waste“ principa, učinićemo mnogo za sredinu u kojoj živimo:

1. princip „refuse“ – sve što nam nije zaista nužno, možemo odbiti (ovde se pokazuje velika moć nas kao potrošača); 2. princip „reduce“ – smanjimo upotrebu stvari koje nam možda nisu neophodne ili nisu uopšte potrebne; 3. princip „reuse“ – sve što možemo ponovo da upotrebimo – upotrebimo, umesto da odmah, odnosno nakon prve upotrebe (od)bacimo; 4. princip „recycle“ – reciklirajmo: iako nemamo sistem za razvrstavanje otpada, u Srbiji postoji preko 2000 firmi koje se bave sakupljanjem i reciklažom otpada, tako da recikliranje nije nemoguće; 5. princip „rot“ – kompostiranje – preko trideset posto ukupnog otpada koji se proizvede u domaćinstvu je organskog porekla i moguće ga je kompostirati, a kompostiranje je moguće, uz malo dobre volje, i u stanu.

Najvažnije je da shvatimo da postupanje s otpadom nije tuđi problem, već problem svakog od nas.

Tree