Nazad

Manje otpada, više života - Idemo do nule

Founders with certificates

O projektu

Projekat MANJE OTPADA, VIŠE ŽIVOTA jeste ideja koja će popularizovati i podsticati koncept tzv. ZERO WASTE ili nula otpada koji se kod nas veoma stidljivo primenjuje i većini je još uvek nepoznanica. Projekat se realizovao u saradnji sa Pravnim fakultetom za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, u periodu od jula do kraja novembra 2021.godine, a sufinansirala ga je Gradska uprava Grada Novog Sada za zaštitu životne sredine, prema Ugovoru o sufinansiranju od 12. jula 2021. godine br. VI-501-2/2021-5d-89.

Green flora

Projekat MANJE OTPADA, VIŠE ŽIVOTA je popularizovao koncept nula otpada kroz organizovanje niza predavanja i tribina za mlade, uzrasta od 19 do 30 godina starosti. Mladima je na ovaj način prezentovan koncept nula otpada, kao i praktični saveti na koji način je on primenjiv u svakodnevnom životu, bez dodatnih troškova. Jedan od rezultata projekata jeste i izrada i publikovanje E-brošure - kratkog uputstva o konceptu nula otpada, koja kao takva ostaje opipljivi rezultat i stalno na raspolaganju za sve one koji planiraju da postanu odgovorni prema sebi i svojoj lokalnoj zajednici, a samim tim i prema životnoj sredini.

Green flora

Ostali projekti