Nazad

Savladaj govorničke i komunikacijske veštine

Prijavi se
single blog image

Da li je moguće bilo šta postići bez komunikacije? Jeste, ali sa kakvim rezultatima? Danas, možda više nego ikad, je zaista važno, kada progovorimo, uživo ili on-line, da budemo shvaćeni onako kako smo želeli i time svojim govorom prenesemo poruku koju smo hteli da naši slušaoci, samogovornici ili publika, dobiju. Svaki put kada progovorimo, naše reči govore o nama i predstavljaju izraz koji otkriva našu ličnost. Pritom je potpuno nevažno da li govorimo javno, pred publikom, na razgovoru za posao ili smo u društvu i komuniciramo sa manjim brojem ljudi. Ono što izgovorimo nije moguće povući, te reči ostaju čak i ako ih nismo mislili ozbiljno.

O radionici

Radionica je zamišljena tako da se može održati uživo ili on-line, gde bi polaznici, zajedno sa stručnim i najboljim predavačima, kroz teorijski i praktični rad savladali osnovne tehnike govorničke veštine, ali i veštine same komunikacije, koja je važan aspekt govorništva. Trajanje i termini radionice zavise od modela koji polaznik izabere i moguća su prilagođavanja zahtevima polaznika. Kroz uvodna predavanja, govoriće se o značaju ubedljivog govora i o umetnosti komuniciranja, ali takođe i o sigurnosti tokom govora i o načinima sticanja samopouzdanja koje je veoma važno u komunikaciji i javnim nastupima i govorima uopšte. Nakon uspešno savladanog teorijskog dela, polaznici će steći potrebna znanja i veštine da provere da li su im ona dovoljna za praktične vežbe, sastavljanje i prezentaciju sopstvenog govora, za snalaženje u improvizovanim govorima, intervjuima i sl. Polaznicima će, nakon uspešno završene radionice, biti dodeljeni sertifikati kao dokaz njihovog rada na sebi i angažovanja u dodatnom i neformalnom obrazovanju.

Promo video

Video title

Plan radionice

1. Uvodni deo

 • Kome i zašto je potrebna govornička veština?
 • Osnovne govorničke veštine
 • Sigurnost u govoru i kako je steći
 • Ubedljiv govor i njegova suština
 • Umetnost komuniciranja

2. Pripremanje govora

 • Izbor teme
 • Oživljavanje teme
 • Deljenje govora sa drugima - publikom ili sagovornicima

3. VEŽBA

 • Pisanje i prezentovanje kratkog govora na temu po izboru
 • Zajednička analiza napisanog i prezentovanog govora

4. Vrste govora

 • Pripremljeni govor (govor u cilju informisanja, kratak govor za pokretanje akcije, govor namenjen ubeđivanju)
 • Improvizovani govor
 • Pripremanje dužeg govora

5. VEŽBA

 • Pripremanje i prezentacija govora na zadatu temu
 • Zajednička analiza prezentacije i preporuke predavača
 • Dodela e-sertifikata o učešću u radionici

  Slanje poštom štampanih verzija sertifikata na adresu polaznika (po želji polaznika)

  Prijavi se

Ostale radionice